Libušin detektiv: Hercule Poirot včera, dnes a zítra

 

 

Motto:

,,Můžete mi říct, Poirote, proč o sobě neustále mluvíte ve třetí osobě? Je to nesmírně rozčilující!''

,,Protože to Poirotovi dovoluje udržet si potřebný odstup od jeho génia.''

 

 

Jednou z radostí naší Kněžny je již od outlých let budečských známost pro některé možná překvapivá, ve skutečnosti však nad jiné logická: největší detektiv na světě (jak on sám nejlépe věděl) Hercule Poirot. Připravuje o něm knihu Filosofie Hercula Poirota, která se pokusí vyložit hodnotové základy Poirotova vidění světa a chování k lidem, hluboký humanismus a pojem o lidské důstojnosti, jenž se skrývá za vybraností jeho chování. Ta není nikdy něčím pouze vnějškovým, nýbrž tvoří jednotu s jeho charakterem, a o pochopení jeho duchovních zřídel a zásad nám jde. Jako předstupeň této knížky zde Vyšehrad přináší poprvé souhrn toho, co si jeho oud po dlouhá léta nesoustavně zaznamenával z výroků knížete všech detektivů, který by více než který jiný jistě přitakal prvnímu aktu vlády českého knížete Přemysla: ,,Právo všech nejkrasší jest – milost konati!“ Autor těchto řádků začal níže sebrané citáty sepisovat ne z dlouhé chvíle, nýbrž naopak jednou v noci z drtivého přepracování v univerzitní knihovně Hamburgu. Prostá racionalita a lidskost, jež znal od mládí z knih Agathy Christie a v hlubší filosofické fundaci zejména G. K. Chestertona (oba spolu zasedali v britském Detektivním klubu), mu v době studií byla zvláštně působnou protiváhou filosofie německého idealismu a romantiky, jejího titanistického intelektualismu či esteticismu (navštívil také dům, v němž filmový Poirot v Londýně bydlí: Whitehaven Mansions, resp. Florin Court). Níže shromážděné citáty si nečiní žádný nárok na referenčnost v hlubším slova smyslu, jsou po léta nesoustavně, po paměti a toliko pro obveselení zaznamenávanými úryvky z Poirotových případů, a to primárně z britských filmů s Davidem Suchetem, ne ze samotných knih. Mimořádná zdařilost poirotovské série s Davidem Suchetem v hlavní roli (1989-2013), která byla korunována natočením úplně všech jeho románových i povídkových případů a vydáním Suchetovy citlivé knihy Poirot and Me (2013, česky jako Poirot a já, 2015), dává člověku útěchu a naději, že dnes přece jen existuje ještě pár opravdu citlivých a nadaných herců, kteří dovedou skutečně vytvořit roli a zachovat, ba prohlubovat její jednotný styl dokonce i po mnoho let. Zejména úvodní seriál podle poirotovských povídek a několik celovečerních filmů podle románů svým jednotným stylem, hereckým projevem, hudebním doprovodem, vizuálem, jazykem i humorem působil přímo jako zázrak a není divu, že i na českých obrazovkách se s úspěchem vysílá prakticky neustále. Obliba Agathy Christie a kongeniálního zfilmování jejích poirotovských případů s Davidem Suchetem (v nichž zrovna tak vynikají i další postavy, zejména mistrovské ztělesnění anglického gentlemana v postavě kapitána Hastingse – Hugha Frasera s jeho ,,dobré nebe!“), se naprosto netýká jen detektivní, napínavé povahy jejích próz v prvoplánovém slova smyslu. Netýká se dokonce ani pouze či primárně literárních kvalit těchto děl – o tom bude právě avizovaná kniha! Kongenialita zejména prvních řad suchetovských případů se projevovala mj. velikým smyslem pro humor a grácii (nejen titulní postavy), který dokumentují právě níže uvedené citáty. Velká část těchto bonmotů a replik je oproti původním prózám Agathy Christie autorským přídavkem scénáristů; s jakým vkusem a talentem však činěným, jak hluboce se přimykajícím k povaze děl, prostředí i charakterů! Jednou z rovin, pro něž je čtení klasických britských detektivek v čele s jejich ,,královnou“ Agathou Christie (vedle Shakespeara statisticky nejprodávanější spisovatelkou všech dob!) tak instruktivní, je pozorování britské společnosti dané doby, vládnoucích vzorců chování, uvažování a například předsudků vůči cizincům. Ty zde mají zvýšenou úlohu, neboť cizincem je samotná hlavní postava, zadruhé pak proto, že Agatha Christie milovala cestování a v něm Blízký východ, na nějž se hojně vydávala také proto, že její druhý manžel sir Max Mallowan byl významný archeolog, který tam vedl řadu vykopávek. V prostředí Orientu, archeologických nalezišť či vlaků se také odehrává řada slavných románů (Vražda v Mezopotámii, Smrt na Nilu, Vražda v Orient-expresu ad., mimořádný je román Nakonec přijde smrt, odehrávající se přímo ve starověkém Egyptě). Dost však slov – dejme je Herculu Poirotovi! 

 

 

Vražda na golfovém hřišti

,,Golfisté jsou velcí gurmáni, Poirote. Nic vám nedodá tolik chuti k jídlu jako osmnáct jamek. Měl byste to zkusit, možná byste v tom nalezl zalíbení!“

,,Strkat malý míček do malé jamky uprostřed ohromného hřiště? Ne, to rozhodně není Poirotův styl, mon ami.“

 

Podivná loupež

,,Myslíte, že to schovala sem, vrchní inspektore?“

,,Měl byste lepší návrh, konstáble?“

 

,,Jen se nedělejte, Hastingsi. Já moc dobře vím, že máte takové výstřední nápady kvůli té své nové přítelkyni, té mladé studentce architektury!“

,,Zdá se, že si nemáme o čem povídat. Snažil jsem se přečíst knihu o Berninim. Je z Berniniho celá pryč... Ale nedalo se to číst.“

,,Ne, ne, Hastingsi, ženy si chtějí povídat o něčem jiném než o Berninim nebo o kubických tentononc!“

,,Chce si vůbec o něčem povídat? Nikdy není doma, když za ní přijdu... Nakonec to každý den dopadne tak, že si vypiji čas s její matkou.“

 

(Hastings líčí, co insp. Japp křičí ze spaní) ,,A už tě mám, ty darebáku, Japp z Yardu opět udeřil! Zpátky, hoši, má u sebe puding!“

 

,,Bonjour, madame.“

,,Cizinec, že? Brzy pochopíte naše zvyky.“

 

,,Půjdu se před spaním trochu projít, pročistí mi to hlavu.“

,,To jste měl, než jsme začali hrát.“

,,Madame je příliš laskavá.“

 

,,Raději bych se dělil o lože s vrchním inspektorem Jappem a třemi jeho seržanty než hrál bridž s lady Carringtonovou!“

 

,,Proč vy politici s každým jednáte jako s idiotem?“

,,Protože pro nás hlasoval ve volbách.“

 

Schůzka se smrtí

,,Cukr, Raymonde?“

,,Dávat si do čaje cukr je známkou slabého charakteru. Raymond si čaj nesladí.“

 

,,Dobré ráno. Vypadáte příšerně.“

 

Kočka mezi holuby

,,Non, instinkt mi říká, že vaše povaha je kreativní, ne destruktivní.“

 

Záhada západní hvězdy

,,Dáte si whisky, pane Poirote?“

,,Non, merci. Aperitiv má být potěšením, ne utrpením.“

 

Dobrodružství italského šlechtice

,,Jestli je to naléhavý případ, tak mu řekněte, ať si vezme dva aspiriny!“

 

Smrt staré posluhovačky

,,Víte, co je největší problém mého života? Nadbytek volného času.“

 

,,Nebojte se, budu diskrétní.“

,,Ne, ne, madame, nepřeji si, abyste byla diskrétní.“

 

,,Nepochybuji o tom, že Eve Kanová byla skrz naskrz mrcha, a pokud jde o Lily Gambollovou, no, do příborníku bych ji nepustila.“

 

Vražda v Orient-expresu

,,Udělala jsem paní masáž a pak jí četla z Goetha.“

 

,,Kdybyste vedl život jako já, pane Poirote, poznal byste, když máte v ložnici muže.“

 

Třetí dívka

,,Přesně ten typ dívky, který je třeba na choulostivou práci…“

  

Vánoce Hercula Poirota

,,Vrchní inspektore, vy zase přemýšlíte! Já vás před tím varoval…“

 

,,Na té vraždě je něco neanglického! Podříznuté hrdlo, to není náš styl!“

 

,,Á, pan Lee. Zrovna jsem vás hledal!“

,,Stačí zajít do nejbližší hospody…“

 

,,… a to by bylo hloupé, ale vy jste, odpusťte, když to tak řeknu, dosti hloupý člověk…“

 

Tajemství levného bytu

,,Každý, kdo se mi snaží namluvit, že lovil jeleny v Boulogneském lesíku, má podle mě nesmírně mylné představy o životě v Evropě.“

 

Čas přílivu

,,Hercule Poirot, madame.“

,,Koho že jste ukryl?“

 

Záhada lovecké chaty

,,Monsieur Poirote, mohla bych vám svěřit úkol?“

,,Madame?“

,,Dohlédněte prosím na bratrance Archieho, nesnesla bych pocit, že odjel domů utrápený.“

,,Ve společnosti Hercula Poirota se nikdo nestihne trápit, madame.“

,,Vy jste poklad.“

 

,,Příjemná cesta, vrchní inspektore?“

,,To má být vtip?!“

 

Bonboniéra

,,Přítelkyni? Ale říkal jste, že mu bylo osmdesát.“

,,Pouze Angličan by v tom viděl překážku. Našel jsem je, jak sedí u kávičky a hrají šachy.“

 

Záhada egyptské hrobky

,,Hrát dobře golf ještě neznamená, že nemůžete spáchat sebevraždu!“

,,Vy zkrátka nerozumíte golfu, Poirote!“

 

Karty na stole

,,Většina zločinců na to nevypadá…“

 

Žlutý iris

,,To vám stačí?“

,,A co bych si podle vás měl dát?“

,,To, co jsem měl k snídani já: anglickou snídani!“

,,A to je co?“

,,Džus, vajíčka se slaninou, párek, rajče, toast s marmeládou a čaj.“

,,Po takovém jídle bych musel jít znovu do postele.“

,,Co vám vlastně z anglické kuchyně chutná?“

,,Angličané nemají žádnou kuchyni, mají pouze jídlo!“

,,To snad ne…“

,,Maso nevalné, zelenina rozvařená, sýr nechutný… Jakmile Angličané začnou vyrábět víno, vracím se domů do Belgie!“

 

,,Tento týden otevírají v naší ulici novou francouzskou restauraci: Le jardin des cignes. Jaká to asi může být zahrada – síní?“

,,Labutí, Hastingsi!“

,,Aha, labutí… To je lákavé: možná budou na jídelníčku…Nezajdeme tam na večeři?“

,,Nejdřív práce, potom zábava!“

 

Dvojitá stopa

,,Když chcete být Poirotem, musíte myslet na všechno!“

 

,,Ze své praxe znám pět případů, kdy manžel zabil svou ženu. A dvaadvacet případů, kdy manželé byli zabiti svými oddanými ženuškami. Non non, manželství není nic pro mě…“

 

Outsider

,,Slečno Lemonová, chápu, že jste plně kvalifikována v oboru hypnózy a nijak ji ani neodmítám, ale musíte uznat, že u člověka s tak silným charakterem a brilantním intelektem, jako jsem já...“

 

,,Belgické bronzové miniatury jsou ty nejlepší na celém světě!“

,,A pročpak?“

,,Protože jsou ze všech největší.“

 

Plymouthský expres

,,Není to ale jen Evropan, pane Poirote, je to Francouz. A není to jen Francouz, je to darebák!“

 

,,Nuže, Hastingsi, co soudíte o tom vévodovi, co vám říkají vaše instinkty?“

,,Víte, asi nic moc. Vypadá jako žabožr… - ehm, typický Francouz… Tedy, typický Francouz jeho typu… Francouz…“

,,Ano, to jistě. Typický typ jeho typu.“

 

Sen

,,Já vás nepoznávám, Poirote...“

,,Já nepoznávám šedé buňky, Hastingsi! Dal jsem jim tolik času! Rozmazloval jsem je! Spal jsem, aby mohly pracovat! Na snídani jsem měl rybu! Výsledek? Nic!“

,,To přijde, Poirote! Šedé buňky vás ještě nikdy nezklamaly.“

,,Co když je to ale varování, Hastingsi? Už jsou unavené, po tolika letech bouřlivého života!“

,,Jakého života? Neřekl bych, že je zrovna bouřlivý...“

,,Oh, teď ne, Hastingsi, ale v mládí...“

,,Vážně?“

,,Dám si ještě bylinkový čaj...“

 

Únos ministerského předsedy

(Poirot u krejčího)

,,Je to zase o dva centimetry v pase víc, pane Poirote.“

,,Non, monsieur, od loňska jsem nepřibral ani deko: máte špatný metr, v tom to vězí!“

,,Špatný metr? Já se zblázním, každý rok mě přesvědčuje, že se mi sráží metr…“

 

Záhada španělské truhly

,,Jdu na večírek s lady Chattertonovou. (…)“

,,Jdete tam kvůli tomu, že je z vás lady Chattertonová u vytržení. Líbí se vám, jak vám maže med kolem pusy.“

,,Vy mi vyčítáte, Hastingsi, že se mi líbí, když mě někdo chválí?“

,,Ne, ale proč to dávat najevo, není to anglické.“

,,Pak je to belgické! Nejsem pokrytec. To se mám červenat jako vy a říkat: maličkost? Používám systém, metodu a psychologii. Ano, přiznávám, jsem nejlepší. Jsem Hercule Poirot. A nyní vás musím opustit: dokonalý gentleman nenechá dámu čekat.“

 

Dobrodružství claphamské kuchařky 

,,Nic z toho není, obávám se, záležitostí pro mě. Musím se zabývat svými problémy, Hastingsi.“

 ,,Například?“

 ,,Ó můj šatník! A pak taky... ano, myslím, že dozrál čas na zastřižení mého knírku... a chce to též pomádu.“ 

 

,,To jsou ale královské peníze, Poirote!“

,,Až je budou nabízet jako výkupné za krále, bude to případ pro Poirota!“

 

,,Paní Toddová, hm, to nevypadá na případ státního významu. Ačkoli: znal jsem jednu Johnsonovou, která dělala vrchního štolbu.“

,,No a dál?“

,,Dál? Nic; zvláštní žena...“

 

,,Kdo jste, pane?“

,,Já jsem Hercule Poirot, a kdo jste vy?“

 

,,Paní Toddová přišla, pane Poirote...“

,,Madame…“

,,Vy jste pan Poirot?“

,,Oui, madame.“

,,Takhle jsem si vás nepředstavovala. Zaplatil jste si za to, co o vás napsali v novinách?“

,,Madame?!“

 

,,Hastingsi, vaše malé šedé buňky dnes nepracují, že? Vzaly si malou dovolenou...“

 

,,Voilà! Existuje snad něco, s čím by si Hercule Poirot neporadil?“

(Hastings:) ,,Hřebík!“ 

 

Poslední víkend

,,Ó, pan Poirot má vskutku fenomenální schopnosti: ty jeho malé zelené buňky...“

,,Šedé, madame!“

 

,,Co se stane, pane Poirote, když narazíte na někoho, kdo je chytřejší než vy?“

,,Taková možnost není příliš pravděpodobná, mademoiselle.“

 

,,Dnes by bylo vhodné, abychom si zahráli na vraždu. Někdo předstírá, že je mrtvý, a my pátráme, kdo to udělal. Je to tak zábavné. A vždycky se ukáže, že to byl Gudgeon.“

 

Dáma se závojem

,,Jaké okouzlující děvče, Poirote!“

,,Někdy si říkám, mon ami, že se necháte snadno okouzlit.“

 

,,Nemožné dělá Poirot ze všeho nejraději!“

 

,,Nebojte se, mademoiselle, důvtip Hercula Poirota zničí vaše nepřátele.“

 

,,Slečna Castlewohnová říkala, že se mnou chcete mluvit. Myslí si snad, že se od vás nechám přesvědčit?“

,,Možná ano.“

,,Myslí si snad, že jsem idiot?“

,,Možná jste.“

 

,,Co jste to chtěl po monsieur Lavingtonovi, Hastingsi?“

,,Ani nevím. Bylo tak strašné, jak mluvil o lady Millicent... Chtěl jsem ho skopnout ze schodů.“

 

,,Člověka nikdy nenapadne hledat adresy v telefonním seznamu...“

,,Napadne, Hastingsi.“

 

,,O jakého kasaře přišel svět, Hastingsi, když se Hercule Poirot rozhodl stát největším detektivem!“

 

Ztracený důl

,,Je to proti pravidlům, Poirote.“

,,Pak jsou ta pravidla špatná!“

 

,,Vždy nechávám na účtě přesně čtyři sta čtyřicet čtyři liber, čtyři šilinky a čtyři pence.“

 

,,Když někdo pořád strká hlavu do lví tlamy, nemůže si stěžovat, že mu ji ten lev jednou ukousne.“

 

Byt ve třetím patře

,,Potřebuje se trochu vyvenčit.“

,,Je to auto, Hastingsi, ne pes.“

 

,,Vidíte, Poirote, běhá jako pták!“

,,Pták neběhá, Hastingsi; měl jste dávat lepší pozor při biologii.“

 

,,Víte, mademoiselle Patrizie, kdysi jsem miloval jednu anglickou dívku, která se vám dost podobala. Bohužel neuměla vařit; vztah brzy vychladl...“

 

Cornwallská záhada

,,Mohu vás, monsieur Radnore, pozvat jménem kapitána Hastingse na skleničku?

 

„Pane Poirote, venku na ulici je dáma. Přechází tam a zase zpět. Pak se dívá nahoru… Jsem si jistá, že chce jít dál.“

„Běžte a zadržte ji, slečno Lemonová. Můžete jí sdělit, že Hercule Poirot v tomto období cizí dámy nepožírá.“

 

,,Hastingsi, co je to ta coura?''

,,Eehm, taková dívka, která jaksi není úplně z těch nejlepších...''

 

Smrt na mysu

,,Člověk musí být hrdý na to, že je Angličan! Ó promiňte...“

,,Neomlouvejte se, Hastingsi; nepovažuji za tragédii, že jsem se narodil na špatné straně Kanálu...“

 

,,Mohu být impertinentní, mademoiselle?“

,,Něco takového ještě existuje?“

,,Máte pana Lazaruse ráda?“

,,Je bohatý.“

,,O la la, to je tedy hodně ošklivé.“

,,Lepší, když to řeknu já, než vy, ne?“

,,Jste velmi inteligentní, mademoiselle.“

,,A příště mi udělíte diplom?“

 

,,Nemohu ta vejce jíst. Každé je jinak velké!“

 

,,Říkám vám to já, mademoiselle! Nevíte, kdo já jsem?“

,,Ne, to nevím.“

,,Ach, zapomněl jsem, jste ještě dítě. Můj přítel kapitán Hastings vám to poví.“

,,No, monsieur Poirot je detektiv. Ehm, velký detektiv...“

,,Bože, to je vše, co můžete říct? Řekněte přece slečně Buckleyové, že jsem detektiv jedinečný, nepřekonatelný, největší, jaký kdy žil!“

,,Teď už to není třeba, řekl jste to sám...“

,,Ano, ale bylo by sympatičtější zachovat si skromnost.“

 

Němý svědek

,,Vidíte, Poirote? Péroval jste nosiče, a teď nám ujela loď!“

,,Nemusíte si nic vyčítat.“

 

Vraždy podle abecedy

,,Hezké děvče to má vždycky těžké.“

,,Ale jděte, Hastingsi. Vy jste vždy plný pochopení k pocitům mladých hezkých děvčat. To já jsem zase vždy spíše plný pochopení ke starším churavým dámám.“

 

Čtyřiadvacet černých kosů

,,Kdo je to? Není to Angličan, že?“

,,To je Hercule Poirot, soukromý detektiv.“

,,Ano, to říkají všichni. Řekněte mu, že jsem s Gascoignem naposledy mluvila předevčírem.“

 

,,Je to dobré, Hastingsi? Prosím, nemusíte šetřit chválou...“

 

Hodiny

,,Svět je plný dobrých lidí, kteří páchají špatné věci, mon ami.“

 

,,Bon, pojďte, sedneme si a vy mi dovolíte, abych vám pomohl.“

 

,,Jak ti říkají, holčičko?“ 

,,Jenny, a vám?“

,,Hercule Poirot.“

,,To není jméno, to je pazvuk!“

 

,,Poirot v tom hotelu vypadal jako belgická pralinka v rybím bufetu.“

,,Zdá se, že ta vražda je čím dál tím zamotanější, že?“

,,Mais oui, což znamená, že řešení musí být velmi jednoduché.“

 

,,Mohu položit jednu otázku, inspektore?“

,,Jistě; a odpovíte si na ni i sám, Poirote?“

 

,,Vidíte, drahoušci, přišel ten velký francouzský kocour.“

,,Madame, jsem Belgičan.“

 

A co tvoje zahrádka?

,,Myslím, že byste měla počkat v autě, slečno Lemonová.“

,,Není třeba, pane Poirote, pomáhala jsem za války v márnici.“

,,Hodně plomb, slečno?“

,,Pane Poirote!“

 

Záhada západní hvězdy

,,Kde je kapitán Hastings?“

,,Ještě je na obědě.“

,,Nepřehání to? Je půl čtvrté.“

,,Oh, šel se najíst do klubu.“

,,Pha, ten jeho klub!“

 

,,Tady jsou zákusky, slečno Lemonová. Podávejte je na modrozlatých talířcích s malou kytičkou.“

,,Cože?!“

,,Ne?“

,,Ne, pane Poirote!“

,,Tak ne... Prosím, hlavně, ať je to symetrické! Marie Marvellová je velká umělkyně!“

 

,,Přijde Marie Marvellová, Hastingsi!“

,,Kdo?“

,,Copak vy ji neznáte? Marie Marvellová je největší belgickou filmovou hvězdou!“

,,Jedinou belgickou filmovou hvězdou...“

,,Pah! Neviděl jste La tendresse religieuse? A Drôle de coeur?“

,,La co? Ani jsem nevěděl, že se v Belgii točí filmy...“

,,Proč jen Hercule Poirot musí žít mezi nevzdělanci?!“

 

 ,,Nehrajte si na neviňátko, Poirote, ano?“

,,Qu´est-ce que c´est neviňátko, vrchní inspektore?“

 

,,Co jste dělal v hotelu Magnificent?“

,,Byl jsem na návštěvě. Marie Marvellová, belgická filmová hvězda, je tady!“

,,Belgická filmová hvězda? Utahujete si ze mě, Poirote?“

,,Non, Poirot si nikdy z nikoho neutahuje, vrchní inspektore!“

 

(Poirot u holiče) ,,Ah, monsieur Bennette, když jste mě naposledy stříhal, doma jsem si změřil kotlety. Jak jsem předpokládal, levá kotleta byla o tři milimetry delší než pravá. Posvítíme si na ně nyní společně, aby se to neopakovalo, ano? Účes je o spolupráci, monsieur Bennette: je to společné dílo. Já dodám vlasy, vy své letité zkušenosti.“

 

(Později u zrcadla) ,,Mám je stejné, Hastingsi?“

,,Ach, kotlety? Ano, máte.“

,,Mně můžete říct pravdu.“

,,Říkám pravdu!“

 

Únos Johnnieho Waverlyho

,,Hastingsi, tady monsieur Waverly obdržel anonymní dopis, že nezaplatí-li padesát tisíc liber, jeho syna unesou.“

,,Vážně? V Anglii?! Může jít o bandu cizinců...“

 

Dvojnásobný zločin

,,Podívejte, Poirote, na tu pěknou fontánu.“

,,Nic zvláštního. Viděl jsem daleko hezčí, věřte mi.“

 

,,Hm, vypadá to tady pěkně! Kde je golfové hřiště?“

,,Non, non, non, Hastingsi, ještě nejste v té správné kondici. Až budete, tak vám řeknu.“

 

,,Autobus nám jede ve tři.“

,,Ó nikoli, Hercule Poirot autobusem zásadně nejezdí!“

 

,,To je ale milá dívka, nemyslíte, Poirote?“

,,Ano, opravdu milá.“

,,Všiml jste si té zvláštní barvy jejích očí?“

,,Ano, myslím, že se jí říká modrá.“

 

,,Dělám si o Poirota starosti, mluví o důchodu...“

,,Já vím. A taky se o něm někdo vyjádřil, že je ve zralém věku...“

,,Ovšem Poirot je ve zralém věku pořád. Viděla jste tu fotku, když ho křtili? Vypadá na ní, jako kdyby chtěl pronést projev.“

 

,,Hloupá sice je, ale že by tolik, že by zmeškala autobus?“

 

,,Hastingsi, nevíte, proč se na mě ti dva chlapíci pořád tak dívají, ukazují si a smějí se?“

,,Patrně proto, že ještě nikoho takového neviděli.“

,,Aha, chápu.“

 

Smrt v oblacích

,,A nebylo o ní něco v novinách, že má nějakého amerického milence?“

,,V novinách, které čtu já, ne, vrchní inspektore.“

 

Zlo pod sluncem

,,Moc vám to sluší, pane Poirote.“

,,Myslíte, slečno? Máte pravdu.“

 

,,Nezdá se vám, že se to sako trochu srazilo, slečno?“

,,Ani bych neřekla. Spíš jste malinko přibral...“

,,Cože? Non. Non, to je nemožné. Připomeňte mi ráno, abych zavolal do čistírny, ano?“

 

,,Voilà, Hastingsi: moje malé šedé buňky jsou jako Napoleonova armáda.“

 

Tajemné zmizení pana Davenheima

,,Slečno Lemonová, malá zvířata nemají v domácnosti soukromého detektiva co dělat! Leda jako součást jídelníčku, samozřejmě...“

 

,,Hm, chutná to výborně.“

,,Oui, je to můj recept: slupky z ořechů, ulity a mletá sépie.“

 

(Hastings hladí papouška v kleci na Poirotově stole)

,,Nebratříčkujte se s ním, ještě ho cvičím.“

,,Ale Poirote, vždyť je to jen pták.“

,,Já také mluvím s ním, Hastingsi.“

    

Smrt lorda Edgwarea

,,Přijďte v sedm třicet, mon ami, a Hastingsi, prosím vás, přijďte včas.“

 

,,Lady Edgwareová má v sobě něco velice přitažlivého, nemyslíte, Hastingsi?“

,,Snad jste se do ní nezamiloval?“

,,Oh, non, non, Hastingsi, Poirot se nezamilovává, on jen pozoruje.“

 

Záhada na zámku Styles

,,Madame, nenapadlo vás někdy, že byste všechno zboží uspořádala podle země původu?“

,,Ne, pane, a pročpak?“

,,Všechno by bylo tak dokonale logické! Podívejte: toto kakao bychom dali ke dveřím, tj. k východu... Vidíte? Voilà!“

,,To je ovšem snadné, pane. Pokud vím, všechno zboží pochazí od velkoobchodníka v Malmesbury.“

 

,,Byl jste někdy v New Yorku, Hastingsi?“

,,Ne, proč?“

,,Ach, to je krásné město! Krásné! Každá ulice je kolmá k dané třídě a každá třída je očíslovaná. První, Druhá, Třetí, Čtvrtá... Člověk je tam pánem. Ale tady? Jak může někdo žít s tím, že příroda je nepořádná, anarchická, spletitá, neúčinná...?“

,,Ale to se mi na ní líbí...“

 

,,Oh, non, non, Hastingsi, já jdu navštívit krásnou paní Lakesovou, Hastingsi: obávám se, že vy jste na to příliš senzitivní.“

 

Nástrahy zubařského křesla

,,Nehodlám žít z tvé almužny, Alistaiře!“

,,Dvacet tisíc liber ročně, to přece není až taková almužna...“

,,Pche, kdyby se toho tak dožila moje ubohá sestra...“

,,Kdyby se toho dožila, tak bys po ní nedědila, máti...“

,,No tak, Jane, nebuď nepříjemná!“

,,Nejsem nepříjemná, to je pravda.“

,,Pravda někdy je nepříjemná!“

 

,,Ale prosím tě, Jane si nevšímej. Znáš dnešní holky: chodí na různé večírky a když se vrátí domů, plácají samé nesmysly.“

 

,,Helen s námi dnes nepovečeří?“

,,Doporučila jsem jí, že by jí víc prospělo, kdyby si odpočinula.“

 

,,Henry byl velmi rozčilený, protože slečna Nevillová se zasnoubila s jistým nevhodným mladíkem.“

 

,,Jako sekretářku by ji to nemělo nijak ovlivnit... Má se zamilovat ve volném čase!“

 

,,Monsieur Blunte, mluvíte o zásluhách, o trvalém míru pro tento národ; ano, to je pěkné! Ale Poirot se nestará o národy! Poirot se zajímá o jednotlivce, kteří mají právo na život, a toto právo jim nikdo nikdy nesmí vzít!“

 

,,Vidíte, Poirote? Symboly bohatství a moci, a nakonec se o spravedlnost musí postarat obyčejní lidé: jako vy nebo já.“

,,Ach, ale my nejsme obyčejní, vrchní inspektore! Obzvlášť ne Poirot!“

 

Zde něco málo též ze slečny Marplové:

 

Vražda na faře

,,Co máte na sobě pro pana Reddinga, Griseldo?“

,,Svou důstojnost, paní Price-Ridleyová, a růžové péřové boa.“

 

,,Nesnáším vikáře!“

,,No ovšem.“

,,Proč ovšem?“

,,Připomínají vám manželství. Služka sestřenice slečny Hartnellové chodí s řezníkem z Melchesteru, co dodává maso vaší tchyni. Paní Clementová u ní pobývala na dovolené. Takové krátké, že ano?“

 

,,Štěstí je i ve smíření, když víte, že už věc nemůžete změnit.“

 

Mrtvá v knihovně

,,Nesuďte knihu podle přebalu, to by byla velká chyba!“

 

,,Přišel jsem z Asociace konzervativců ve tři čtvrtě na dvanáct a šel rovnou spát.“

 

 

Martin Bojda

na Velký pátek 7. dubna 2023