Aforismy

 

,,A vstoupím-li kdys v otců řad,

Chci s hrdým čelem při nich stát,

Neb to, co oni sili,

Já každou hájil chvíli.“

 

,,Nechť zašlapají, zdeptají tě mnozí,

to větším stalo se a byli bozi,

co, prachu červ, chceš v nejistotě, v mdlobě?

Ať hřmí to třeba i z nejdražší ruky

v tu vřavu, hluk, v ty žití nesouzvuky,

ti jedno stačit musí: Stačit sobě!“

 

Jaroslav Vrchlický

 

 

★★★

 

 

,,Ze všech kleteb otročiny,

jíž nás stihl bůh,

nejtrapnější, nejhroznější

otrocký je duch.

Hleďme kolem na své řady,

co tu klamu, lsti a zrady,

co tu nízkosti se plazí,

co tu zášti srdce mrazí,

co tu zmijí

před cizím se podle svíjí,

svým pak vztekle syčí v sluch.“

 

Svatopluk Čech

 

 

★★★

 

 

,, … jsem kladl důraz na věci, na pozorování a poznání faktů; ale dobře pozorovat a poznávat – k tomu je třeba lásky.“

 

Tomáš Garrigue Masaryk

 

 

★★★

 

 

,,Jen v srdce zápal, chrabrost bohatýrů

a budem vojsko netušených sil!

Sláb jenom ten, kdo ztratil v sebe víru,

a malým ten, kdo zná jen malý cíl.“

 

Svatopluk Čech

 

 

★★★

 

 

,,Ne v bratří vraždě jev se muže síla,

než v boji s živly dravými se tuž,

sval jeho mocný konej míru díla

a v jarém napětí jen dobru služ,

služ ducha síla přemáhání sebe,

té saně sobectví jež lidstvo střebe.“

 

Svatopluk Čech

 

 

★★★

 

 

,,Práce, práce skutečná (…), je práce malá, drobná, všední. (…) Člověka skutečně moderního a pokrokového poznáš podle pracovitosti. Člověk skutečně moderní – toť pracovník. Dělník. (…) Lidé prohlašují za veliké a rekovné, co je nehorázné, divadelní, hmotné, co hodně bije do očí a škubá nervy. Nemetodičnost, občasné nápady takzvané geniálnosti, nepořádek bohémství, rozčilenost, nervózní agitace – jistota cíle, myšlení jasné, silné a pevné, život krásný a čistý, činy, skutečná akce; ne fantastika, ale poezie; ne siláctví, ale síla.

                              

Tomáš Garrigue Masaryk

 

★★★

 

 

,,We have just enough religion to make us hate, but not enough to make us love one another.

 

Jonathan Swift

 

 

 ★★★

 

,,Le culte essentiel est celui de cœur. [...] Dites ce qui est vrai, faites ce qui est bien ; ce qui importe est de remplir ses devoirs sur la terre ; et c'est en s'oubliant qu'on travaille pour soi.

 

Jean-Jacques Rousseau

 

 

★★★

 

,,Ist der Verstand größer als Macht, so ist, der ihn hat, vor unterdrückt zu achten.“

 

Gottfried Wilhelm Leibniz

 

 

 ★★★

 

 

,,Il faut étudier les langues: mais c’est lorsqu’on est assez Philosophe, pour savoir ce que c’est qu’une langue.“

 

Nicolas Malebranche

 

 

★★★

 

 

,,Le grandi idee (...) fanno i grandi popoli. E le idee non sono grandi pei popoli se non in quanto travalicano i loro confini. (...) La vita nazionale è lo stromento; la vita internazionale è il fine.“

 

Giuseppe Mazzini

 

 

★★★

 

 

,,Nevadilo, že moje odpovědi míjely bez odezvy a vlivu. (…) … teorie, jíž bylo v naší literatuře a tvorbě vždy málo. Spolu s vírou, že v umění není pokroku jako v technice, nýbrž jenom rozdílná intenzita životního tvůrčího vyrovnávání člověka se světem, životem a časem. Že vlastním obsahem jakékoliv tvorby, i sebeprivátnější, je lidskost, cítěná a prožitá. Také poznání, že tvorba byla a je vždy službou člověku a společnosti. Že chce-li žít, nesmí se vzdálit těmto prazdrojům – vzdálit se člověku a námětu, nesmí se stát produkcí či exhibicí či egoistickou manifestací zvláštnosti či originality tvůrce daleko od námětu a funkce, kterou má jako výraz lidskosti. (…) Postupně jevilo se, že námětu sebezávažnějšímu chybí úplnost, nebyl-li organicky spojen s funkcí, neměl-li určitý účel, jaký mělo při svém zrodu staré umění. (…) Tvorba je opravdu citlivý seismograf sociálních souvislostí doby. (…) … vlastním smyslem umělecké historie je rušit čas a obnovovat v minulosti přítomnost člověka tvořícího a cítícího, jenž svou prací uskutečňuje život.“

 

Václav Vilém Štech

 

 

★★★

 

 

,,Umění - poezie - vždy je sociální v tom smysle, že úzce souvisí se snažením své doby a že je v těch snahách zakotveno. A proto l´art pour l´art nechejme literárním bibliografům a slovíčkářům stejně jako filosofii pro filosofii,

vědu pro vědu - - že ještě nevyslovili (ba již také!) mravnost pro mravnost, zbožnost pro zbožnost!

 

Tomáš Garrigue Masaryk

 

 

★★★

 

 

,,Má-li kritika býti účinná, musí býti přesvědčivá, ne pouze logickou a dialektickou správností, nýbrž i onou bezprostřední vřelostí podání a onou bezohlednou opravdovostí snahy, jež nalézáme jen tam, kde kritisující z nejhlubšího přesvědčení cítí se za jedno s prospěchem a pokrokem umění!“

 

Otakar Hostinský

 

 

★★★

 

 

 ,,Wahre Kritik kommt aus einem Positiven, das im Kampfe Verbindung sucht.“

 

Karl Jaspers

 

 

★★★

 

 

,,Torniamo all'antico e sarà un progresso!“

 

Giuseppe Verdi

 

 

★★★

 

 

,,… bei uns ist die echte Kunst revolutionär, weil sie nur im Gegensatze zur gültigen Allgemeinheit existirt.“

 

Richard Wagner

 

 

★★★

 

 

,,Jeder trägt eine Mitverantwortung durch das, was er tut und wie er lebt.‘‘

 

Karl Jaspsers

 

 

★★★

 

 

,,Jedem Verdienst ist eine Bahn zur Unsterblichkeit aufgethan, zu der wahren Unsterblichkeit, meine ich, wo die That lebt und weiter eilt, wenn auch der Name ihres Urhebers hinter ihr zurückbleiben sollte.“

 

Friedrich Schiller

 

 

★★★

 

 

,,Der eigentliche Obscurantismus ist nicht daß man die Ausbreitung des Wahren, Klaren, Nützlichen hindert, sondern daβ man das Falsche in Kurs bringt.“

 

Johann Wolfgang von Goethe

 

 

★★★

 

 

,,Ah! esprits! soyez utiles! servez à quelque chose. Ne faites pas les dégoûtés quand il s´agit d´être efficaces et bons. L´art pour l´art peut être beau, mais l´art pour le progrès est plus beau encore. Rêver la rêverie est bien, rêver l´utopie est mieux. Ah! Il vous faut du songe? Eh bien, songez l´homme meilleur. Vous voulez du rêve? en voici: l´idéal. (…) Le génie n´est pas fait pour le génie, il est fait pour l´homme. (…) Au point où la question sociale est arrivée, tout doit être action commune. Les forces isolées s´annulent, l´idéal et le réel sont solidaires. L´art doit aider la science. Ces deux roues du progrès doivent tourner ensemble.“

 

Victor Hugo

 

 

★★★

 

 

,,Io son l´umile ancella del Genio Creator.“

 

Arturo Colautti

 

 

★★★

 

 

,,The whole secret of mysticism is this: that man can understand everything by the help of what he does not understand. The morbid logician seeks to make everything lucid, and succeeds in making everything mysterious. The mystic allows one thing to be mysterious, and everything else becomes lucid. The determinist makes the theory of causation quite clear, and then finds that he cannot say "if you please" to the housemaid.“

 

Gilbert Keith Chesterton

 

 

★★★

 

 

,,Man spürt, freie Menschen verstehen einander zu allen Zeiten und in allen Nationen.“

 

Stefan Zweig

 

 

★★★

 

 

,,La coscienza nei cuori ridestar de le genti!

Raccogliere le lagrime dei vinti e sofferenti!“

 

Luigi Illica

 

 

★★★

 

 

,,Que mon bandit vaut mieux cent fois!

                                           Roi, je proclame

Que, si l´homme naissait où le place son âme,

Si Dieu faisait le rang à la hauteur du cœur,

Certe, il serait le roi, prince, et vous le voleur!“

 

Victor Hugo

 

 

★★★

 

 

,,The great poet exists to show the small man how great he is. (…) Chaucer was not a man who troubled about ideas being new. It was quite enough for him, strange to say, that they were true.“

 

Gilbert Keith Chesterton

 

 

★★★

 

 

,,Ich kann es weder in der Kunst noch im Leben ertragen, daβ dem, was man Talent nennt, wirkliche insonderheit moralische Existenz aufgeopfert wird, u. Jenes alles seyn soll.“

 

Johann Gottfried Herder

 

 

★★★

 

 

,,Scientia reddit opus pulcrum.“

 

Bonaventura da Bagnoregio

 

 

★★★

 

 

,,Nur der echte Dichter wirkt wohltätig auf den Charakter; jeder andre ist für die innere Bildung entweder verderblich oder gleichgültig. In diesem Sinne moralisch zu sein ist die erste Forderung, die an jeden Künstler ergeht. Wenn der große Künstler nicht immer auch großer Mensch ist, so ist es nur, weil er nicht in allen Punkten seines Lebens und in allen Augenblicken seines Lebens Künstler ist.“

 

Wilhelm von Humboldt

 

 

★★★