Libušiny bajky

 

 

 

Libuše jako analytička ducha doby již mezi mistry zachycování jeho ,,fyziologie" opakovaně propagovala velké muže minulosti jako Honoré de Balzac (který se na realistické črtě školil pro románová plátna velkého formátu), z novější tradice české zvláště Karla Čapka a jeho geniální Bajky a podpovídky (vydáno jako soubor posmrtně roku 1946). Jako kněžna tvořivá chce na Čapka navázat nejen citacemi, nýbrž i po svém, tvořivě, protože typů, které si o zachycení Čapkem vyraženou metodou říkají, je stále dost, konfrontace s nimi ubíjejí, a tak literární nadsázka jednak odplaví hořkost, jednak vytvoří snad i jisté poučné memento pro ostatní. (Sándor Márai dokonce prohlásil: ,,Psal jsem, protože autorské vyjádření mi pomáhá dosáhnout tak intenzivního pocitu bytí, jaký mi vlastní akt života nemůže nikdy dát", ale s tím Libuše souhlasí jen rezervovaně; poezie je arci život, ale pravý život je poezie.) Současný kulturní život je Čapkovým špílcům, v nichž cítíme to nejlepší z aforistické tradice mistrů od Georga Christopha Lichtenberga až po takového Karla Krause, takřka šitý na míru, a tak si o takové zachycování přímo říká; zvláště tam, kde se tváří nejsvatouškovštěji. Ano, nejméně čestnosti a odvahy lze bohužel dosud - alespoň podle naší zkušenosti - nejčastěji nalézt v nominálně kulturním prostředí. Jak praví již Grigorij Melechov v Tichém Donu: ,,A to vykládá pořád o nějakém božím prstu, o carovi, o bohu, a najednou bác!... Jaký jsi ty slizký člověk..." 

      Výbor z Čapkových bajek najde čtenář v sekci Libušin soud, zápis z 23. dubna 2023 - právě před rokem! Zde několik nadmíru aktuálních ukázek:

 

Najedený

Ono s tou bídou na světě se hrozně přepíná. Není to tak zlé.

 

Pařez

Že se nehýbám? Aspoň neklopýtnu.

 

Patník

Kdyby ti lidé aspoň tak neběhali!

 

Anonym

Člověk má svou čest. Pod svým jménem bych to nepsal. 

 

Olupovač chudých

Jen žádnou slabošskou humanitu! Válka je válka.

 

Současník

Má-li Hus pravdu? Já vám řeknu: jeho taktika není správná.

 

Chlapec

Tati, co je to mír?

Nevím. Neptej se mne na takové hlouposti.

 

 

         Dále bude navazovat a průběžně doplňovat Libuše; upozorňuje přitom, že většina vět je bezprostředně odpozorována ze života, často přímo cituje konkrétní slova, činy nebo postavy.

 

Martin Bojda

24. dubna 2024

 

Bláto

Pořád vykládají, že je třeba jít kupředu. Já na žádnou takovou ideologii nevěřím - a podívejte, jak se mi lehce leží!

 

Spravedlnost

Rozhodnout spravedlivě? Nechte si tu mlhu!

 

Bankéř

Že na ulici umřelo hlady tisíc dělníků a já se s nimi měl rozdělit? Přestaňte zasévat neplodný svár! Žádné třídy neexistují!

 

Spokojený přítel

Mému příteli se nedařilo, tak jsem ho nechal být. Nesnáším ideologii!

 

Zloděj

Neexistují žádné čisté a špinavé peníze! Neexistuje pokrok ani reakce! Život je pořád stejný: mušíte si jen umět uchňapnout...

 

U dopravní značky

Doleva a ohleduplně? Ideologie zničí všechno!

 

Spravedlivý soudce

Vyvraždili mu rodinu, ale na svědomí ostatních si hrát nebude! 

 

V Patočkových thajských masážích

Tady že bylo Národní divadlo? Nás nikdo nebude mentorovat, že ne, Honzo?

 

Přátelská pomoc

A mohl bys mi jako filosof a křesťan pomoci?

Ne, nemohl.

 

Grantový zájezd

V rámci svého tříletého grantu o Národním divadle plánujeme divadlo také navštívit.

 

Rozhovor

Přestaňte konečně lhát, že dvě a dvě je deset!

Vy si myslíte, že máte vždycky pravdu?

 

Nad pamětmi Maxe Broda

Život plný bojů? Já jsem jich taky hodně viděl!

 

Názor vědce

Dal jsem tomu dvě hvězdičky.

 

Šiřitel pomluv

Lidé mají právo vědět, že o knize se vedla diskuse...

 

Kontroverze

On je kontroverzní - poplivali mu dům...

 

Obětavec

No a když do něj kopali, vy jste se přítele zastal?

Já nejsem hádavý typ, ostatně - měli trochu pravdu... Ale dal jsem na to odkaz na web!

 

Vztekloun

Už popáté si stěžuje, že byl podveden. Z něj ta nenávist úplně čiší!

 

Bojovník

Já jsem to dal na Facebook...

 

Zrádce

Tvoje nenávistná reakce svědčí o tom, že jsem měl pravdu. Mluví z tebe jenom vztek.

 

Šnek

Začala bouřka a on v ní zůstal. Já jsem se stáhl do ulity.

 

Čistota

Oni ho pošpinili – a já měl zrovna nový oblek...

 

Dobrý přítel

Ano, vím, že na něj plivali.

 

Dobří přátelé

Taky jsi četl, co mu udělali?

 

Věčný stěžovatel

První ho podvedl, druhý obelhal, třetí připravil o místo. A on? On si pořád jenom stěžuje!

 

Zapšklost

Já chápu, že to měl těžké, když nesměl třicet let pracovat v oboru, ale ta zapšklost...

 

Filosof komunikace

Dnes jsem ho potkal, ale nezdravil jsem ho.

 

Znalec Levinase

Psal jsem zrovna grant na ,,tvář druhého", ale k němu se nehlásím...

 

Znalec Patočky

Patočka vstoupil do politického dění a bojoval. Já ale nesnáším politiku.

 

Tváří v tvář válce

Přestaňte ideologizovat!

 

Heideggerovec promýšlí ,,býti z řeči"

Mám za důležité že to je pokus o nový tip filozofie.

 

Příběh bytí

Bylo nebylo jedno nic. A zbytek znáte.

 

Filosofie smíru

Nechte to být.

 

Kehre

Bytí je čas. Bytí je bytí.

 

Hegelovec

Když absolutní duch přichází k sobě, to mě aspoň nemůže minout, ne?

 

Paní Fichtová

Kdo je tam?

To Já!

 

Hostinský a Schopenhauer

Budete toho chtít ještě hodně?

Ani si to nepředstavujte!

 

Heideggerovec při návštěvě koncentračního tábora

Z hlediska dějin bytí je nějaké vpravo a vlevo irelevantní!

 

Heideggerovec po holacaustu

Jděte mi s nějakým ,,humanismem", to je jen odcizenost autentickému tázání...

 

Heideggerovec na ženění

Paní bytná, táži se vás celou svou bytostí: vezmete si mě?

(Po Kehre: Jménem bytí vám dávám pokyn: vezměte si mě!)

 

Otázka existence
Najdete si čas?

Našlo si vás bytí!

 

Heidegger metapolitik

Metapolitika je metafyzika!

Tak na Vůdce!

 

Upřímný rozhovor

Jak se vám daří, pane kolego?

No, nějak to jde…

Tak se mějte…

  

Třicet let v úřadu

Víte, kolik obětavé práce on jako šéf odvedl?

 

V archivu

My jsme placeni za to, že studujeme odkaz ... Tak jsme si na to vzali grant.

 

Uchazeči

Uchazeči byli dva, jeden mimo obor a bez jediného díla, druhý vystudoval dva obory a vydal řadu knih. Tak jsme vybrali prvního, ten druhý je takový divný...

 

Metodický poradce

Pane Jirásek, zkuste to zkrátit!

 

Kontakty

Pane kolego, vy jste sice to dílo přečetl, přeložil i vyložil celé - ale vaše metody nejsou správné! My jsme vybrali Otíka, to je aspoň spolehlivý soudruh!

  

V komisi

Je tam ... příliš mnoho not. Zkuste to přepsat do angličtiny.

 

Rozhodování komise

A co si myslíš ty, Pavle?

Já souhlasím s Jirkou.

 

Rozhodnutí Jirky

Bohužel komise rozhodla…

 

Uchazeč do ústavu hluchých

Že za posledních deset let vypracoval několik děl na naše téma? Slyšeli jste ho?!

 

Po státnicích

A kdo z komise se zapojil do diskuse?

Všichni kromě jednoho.

A kolik hlasovalo pro tebe?

Všichni kromě jednoho.

 

O době pobělohorské

Došlo k jistým přesunům majetku - přestaňte to ideologizovat!

 

Dobrý skutek

Snažil se mu pomoct: co myslíte, proč to pořád dělá?

 

Čistá mysl

Celá léta ho navštěvoval a vždycky něco přinesl. Já jsem moc dobře věděl proč!

 

Oddaný žák

Málokdo ho měl tak rád jako já! Bohužel jsem posledních pár let neměl čas mu napsat...

 

Sebezapření

Měl jsem ji strašně rád, ona byla nejlepší...

Nemluvte pořád o sobě! 

 

Mít rád

Měl jsem ho moc rád, ale nikdy jsem to nedal najevo: ještě by si někdo myslel něco špatného...

 

Komunikace

Proč jsi mi ani na jeden dopis neodpověděl?

Neměl jsem čas, příteli…

  

Charakter

Náhodou soudruh ministr hned po 17. listopadu svou kandidaturu o členství stáhl a od počátku se účastnil budování svobodné fakulty. Třicet let života práci v jejích orgánech obětoval!

 

Sekretářka

Pane profesore, už ten seznam skoro mám: deset vědeckých rad, dvacet edičních rad, dva tisíce tři sta publikací v časopisech a sbornících, jen jsem nevěděla: mám tam dávat i tu KSČ na začátku?

 

Zpěvačka bez hlasu

Gratuluji ke krásnému debutu!

Děkuji, Maestro!

 

Divácké ohlasy po premiéře

Šéfdirigent: Díky všem, lépe už to ani nejde!

Primadona: Díky moc, byl jste skvělý!

Šéf Opery: Jste nejlepší!

 

Kritičky

První: Mě se to líbilo!

Druhá: Mě taki!

 

Režijní pojetí

A jak jste v nové Rusalce pojali Ježibabu?

My jsme ji vyškrtli.

 

Nechápavý divák

Prosím vás: Princ je ten v džínách s kladivem, nebo ten nahý s předivem?

 

Rodinná návštěva Opery

Mami, a to byla Rusalka, nebo Libuše?

Já už ani nevím, broučku.

 

Tři sestry v Brně

Učitelka: Opravovala jsem diktáty.

Krejčí: Opravovala jsem kalhoty.

Dramaturgyně: Opravovala jsem Vrchlického.

 

Kariéra

Loni zpívala Jenůfu, ale bylo to strašné.

A letos?

Letos zpívá Normu.

 

Kariéra II

,,Klaus Mäkelä (born 17 January 1996) is a Finnish conductor and cellist. He is currently chief conductor of the Oslo Philharmonic, music director of the Orchestre de Paris, artistic partner and chief conductor-designate of the Royal Concertgebouw Orchestra, and music director-designate of the Chicago Symphony Orchestra.“

 

Kariéra III

Pan starosta nechal odstranit sochu Koněva a pak se stal poslancem.

A pan rektor?

Nepozval Zemana a pak se stal senátorem a ministrem.

 

Šéfdirigent

Naší velkou výhodou je, že to hrajeme v jediném obsazení…

 

V orchestru

Na předposlední zkoušku přišel i šéfdirigent osobně, viděls ho?

 

Diva

Pěvkyně vynikla hlavně herecky…

 

Diva II (podle skutečné události)

Mně připadá, že Vám by ideálně seděla Makropulos!

Co to je Makropulos?

 

Děda v Opeře

Dědo, slyšels ty výšky?

Ne.

Já taky ne.

 

Moderní inscenace

Spadla opona – myslíš, že už je konec, nebo to ještě nezačalo?

 

Slečna Marplová v Opeře

Slečno Marplová, v Opeře byste si plést neměla.

Ale proč, drahoušku, oni si to pletou taky.

 

Světový režisér

Inscenoval jsem Smetanova Dalibora. Já jsem se, chlapi, tomu libretu tak nasmál...

 

Zpěvák bez hlasu

Mě zpívat Smetanu prostě neláká...

 

Představitel Walthera von der Vogelweide 

Já tak rád vzpomínám na to, jak jsem dělal Tannhäusera ve Scale...

 

Teatrolog odvážný

Že v Národním divadle už nehrají ani jednu českou operu? Nemám k tomu co dodat...

 

Teatrolog spravedlivý

Že napsal knihu ke 150. výročí Národního divadla? Jen ať to nezneužívá! 

 

Teatrolog zaměstnaný

Po šesti letech studia historie jsem se jako bakalář stal vědeckým pracovníkem Divadelního ústavu.

 

Působení

Během svého působení jsem nic kontroverzního nezpůsobil.

 

Propagace vědy

Jako vedoucí pracovník byl velmi obětavý: letěl o tom pronést přednášku až do Ameriky a strávil tam celý týden!

 

Usebranost vědecká

Já už se jím v ústavu zabývám dvacet let.

A napsal jste o něm něco?

Ještě s tím nejsem hotov…

 

Literární historik

Zkoušel jsem číst Hálka, a vůbec to není špatný…

 

Muzikolog

Já jsem to před pár lety slyšel taky.

 

Vyhazov

Mrzí mě, že jsme se rozešli ve zlém...

 

Vyhazov II

Doufám, že zůstaneme přáteli!

 

Bezpečnost

Proč jste ho svalil a zatkl?

Neměl roušku!

 

Očkování

Já propagandě nepodléhám, nechal jsem se letos už potřetí naočkovat.

 

Nová vakcína

Nenechte se prosím nikým ovlivnit a dejte se očkovat, je to stoprocentně bezpečné...

 

Hygiena (v Lipsku)

Milí návštěvníci, z důvodu proticoronavirových opatření není možné si kabát odložit do šatny. Zanechte zde prosím pouze své batohy, kabáty si vezměte do sálu.

 

Láska za časů cholery

Miloval jsem ji, ale i když jsem neměl žádnou nákazu, nesměl jsem ani kilometr přes hranici.

To je smůla, já jsem nakažený jezdil denně ze Stuttgartu do Hamburgu.

 

V Ústavu pro výzkum svobody a demokracie

A máte čtvrté očkování?

 

Im Park

Bitte die Maske über die Nase!

 

Ministryně vědy

Nedělejte z toho takovou vědu!

 

Ministryně války

Zahájit mírová jednání, to je takový narativ...

 

Miliardář komentuje stav financí

Nalijme si čistého vína, někdo to bude muset zaplatit...

 

Profesorka ekonomie

My na ty důchody fakt nebudeme mít...

 

Vyznamenání za zásluhy o stát

Rozdával lidem radost...

 

Tisícistránková kniha

Hodnocení uživatele J. F.: Odpad!

  

Angažovanost

Ať si to každej přebere...

 

Zodpovědnost

Když mne prosil o slušnost potřetí, vyrazil jsem s ním dveře! Musím taky někdy pracovat!

 

Volný čas

Můžu volat?

Ano, jsem v práci.

 

Mlátička

Nesnáším uplakánky.

 

Nový přístup

Já jsem se to dílo pokusil aktualizovat...

 

Moderní pojetí Michelangelovy výzdoby Sixtinské kaple

Zbavili jsme dílo historického balastu…

 

KlobásaPlus

Myslíte, že Smetana má dnes co říci?

 

Po koncertu

Jak to hodnotíte, pane docente?

Mně se to zdálo dobré...

 

O autorce

Kromě vážné hudby miluje dobré víno a formule a neváhá za nimi cestovat i stovky kilometrů! Rozhodně nepohrdne žádnou dobrou zábavou a myslí si, že opera má stále co říct, jen ji umět předat.

 

Nenávodná otázka

A vy si opravdu myslíte...?

 

Postoj

Já se nechci vyhraňovat...

 

Obojetník

Přestaňte se tvářit, že to je něco jednoznačného!

 

Domácí zvířátka

A vy máte nějaké domácí zvíře, pane kolego?

Měl jsem želvu, ale utekla mi.

 

Chyba autora

Tomu nerozumim, nó.

 

Mravní apel

A jak jste to myslel?

 

Svobodný umělec

Podle mě je Dalibor vepř, a basta! Nám nebudete nikdo nic přikazovat!

 

V Hermanových divadelních novinách

Soudruhu šéfredaktore, má tvůrčí svoboda nějaké hranice?

To se ví, že nemá, přečtěte si mou normalizační disertaci o socialistickém realismu!

 

V knihovně (podle skutečné události)

Tak já si vezmu tady tu korespondenci Goetha se Schillerem a Eckermannovy Hovory s Goethem.

A jinak nějaké přání? Třeba něco ke čtení…?

 

V jednom pražském řeznictví (podle skutečné události)

Pane, nechoďte nám na ty hlavy přes poledne, víte, že nám je vozí až po druhý!

 

Poutníkův sen

Bohužel je to ještě daleko…

Ale jděte!

 

Plantážník

Šerife, tito rudí štváči neustále ruší smír, který mezi mnou a mými dělníky vládl. Řekněte jim, ať dodržují klid - copak já proti nim štvu?

 

Vedoucí pracovnice na penzi

A už jsi, Mařko, tu svou první knihu dopsala?

Ne, celý měsíc jsem musela sedět v komisi pro hodnocení publikací.

 

Proděkan

Pan proděkan pro doktorské studium Mgr. Josef Otto je nesmírně pilný badatel.

 

Docent po státnicích

Ten student, který pořád cosi vyprávěl, se na mě díval, jako by mi chtěl ten chlebíček vzít od huby! Málem jsem se kvůli němu polil kafem.

 

Přednosta s autoritou

Novým přednostou naší kliniky se stal pan asistent Kroutil.

 

Oponent

A doporučil jsi nakonec tu třísvazkovou knihu?

Ne, on je debil.

 

Na konferenci

Prosím vás, a který je ten znalec Danta?

Ten vpravo, v těch kraťasách a tričku.

 

Akademická pravidla

Z důvodu nesplnění vaší povinnosti publikovat jako doktorand během tří let alespoň jednu studii vás vylučujeme ze studia. Vaše stížnost, že pan docent taky nic nepublikoval, byla panem docentem zamítnuta. 

 

Učitel slovesné kultury

Tak deme na to. Minule sme se zabejvali těma novejma francouzskejma románama...

 

Snílek

A co se vám na tom nezdá?

 

Specialista na Libuši očima odborné kritiky

Dirigent volil sympaticky neokázalá, svižná tempa.

 

Specialista na Libuši očima odborné kritiky II

Podařilo se mu dílo zbavit konvenčního patosu...

 

Oživení klasiky

Podařilo se jim podat Siegfrieda niterným, lyrickým způsobem, který se blahodárně vzdálil od přehnaného burácení...

 

Expert na Dona Carlose

Hudba dirigentovi plynula v jediném toku, v němž mezi intimními a masovými scénami nevznikly žádné nežádoucí kontrasty.

 

Lokaj

Nehrajte si na hrdinu!

 

Rozporné svědectví

Tvrdil jste, že jste byl doma, ale údaje České pošty říkají něco jiného...

 

Syn virtuosa

Tati, a na co tam před vámi byl ten pán, který mával hůlkou?

Já taky nevím, Péťo...

 

Libuše přibližující se lidu (podle skutečné události)

Nuž podéte si ruce eště jednou!

 

Kritik poučený

Slyšeli jsme dílo v tom nejlepším obsazení a podání, jaké si dnes můžeme přát.

 

Zpěvák naštvaný

Vaše kritika je naprosto nekompetentní a hloupá. Náhodou jsme byli dobří.

 

Před bustou Ferdinanda Pujmana

Toníčku, vidíš toho pána? Ten dělal to samé jako naše Bára...

 

Vývoj kritického myšlení

Pět let: Mami, a proč má ten Jeník dámskou paruku a rudl?

Třicet pět let + VŠ: Režie Jeníkovu osobní nevyrovnanost vhodně charakterizovala pomocí dámské paruky a rudlu. 

 

Umělecké požadavky

Já jsem jí vůbec nerozuměla!

To tak má v opeře být.

  

Oslava svobodných duchů

Soudruhu vedoucí, a kterou si k tomu 30. výročí vašeho působení zazpíváme?

Život je jen náhoda, jednou jsi dole, jednou nahoře...

 

Moderní duch

Honzo, tady stojí ,,sich bemühen und sich einsetzen". Nevíš, co to znamená?

Ne, prostě to škrtni.

 

Dějiny jako proces sebeuvědomování svobody - Armida

Předloha: Torquato Tasso

Libreto: Jaroslav Vrchlický

Hudba: Antonín Dvořák

Úprava: Jiří Heřman a Patricie Částková

 

Péče o styl

Maestro, a oni podle vás opravdu zpívali legato?
Lega co?

 

Poučená interpretace

S interpretační tradicí jsme se samozřejmě seznámili, mně se nejvíc líbil Tebaldi.

 

Dalibor v Brně

To je zajímavé, že Smetana to v té původní verzi zhudebnil jen ve dvou dějstvích, že?

 

Lohengrin

Slečno, viděla jste Lohengrina?

Ne, neviděla, nechci ho vidět - a jestli ho vytáhnete, tak to řeknu mamince!

 

Režisér šéfdirigentovi

Jo a z té árie o svobodě budeme hrát jen první sloku - to je takové hluché místo, potřebuju, aby se to hejbalo.

No já ji chtěl škrtnout úplně, takže v pohodě...

 

Péče o domácí repertoár

I v této sezoně bude Národní divadlo pokračovat v kontinuální péči o národní repertoár a uvede jednu českou premiéru.

 

Lístky pro hudbymilovnou maminku

Mami, a na co jsi to chtěla jít?

Na Smetanu nebo na Fibicha, Miládko.

Tak počkej - Smetana bude přesně ... v listopadu. To druhé tady nevidím...

 

Slavnostní galakoncert

A jak dlouho to bude trvat, Jarmilko?

Hodinu dvacet s jednou pauzou, strýčku.

 

Vývěska

Podívej, tady píšou, že ona zpívá v indispozici.

A píšou tam i od kterého roku?

 

Vědecká objektivita

My zastáváme přísné hledisko vědecké objektivity, a tak jsme v tom Slovníku osobností našeho oboru každého nechali, ať svůj medailon napíše sám.

 

Vědecká objektivita II

 A proč vy jste nakonec napsal nejdelší medailon sám sobě?

A proč z toho vašeho se zdá, že jste v letech 1948-1968 nikde nepracoval?

Pánové: už toho nechte!

 

Provést generální kritiku

Otíku, ten tvůj článek o Nejedlém je skvělý! Ale řekni mi: ty jsi ho fakt četl?

Ale ne, to přece není třeba. Hlavní věc je vědět, co se má.

 

Znalec opery

Mně se nejvíce líbilo Nabucco!

 

Smetanovské výročí

Pane dirigente, a který Smetanův titul jste v den 140. výročí jeho úmrtí v Národním divadle hráli?

Nehráli jsme, já jsem dirigoval v Ostravě...

To je neuvěřitelné, kolik toho stíháte!

 

Vytíženost

Že Ostrčil nebo Krombholc dirigovali v Národním za sezonu mnoho desítek představení, a já jen deset? Byla přece úplně jiná doba! Já věřím v pokrok.

 

Uvaděčka na Libuši

Pěknou zábavu!